Dirikanlah Solat Membina Ulul Albab

17 May 2013

dirikanlah solat

Sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. (An-Nisaa' 4:103)

Waktu atau masa adalah perkara yang sangat penting di dalam solat. Salah satu dari syarat sah solat ialah mengerjakannya di dalam waktunya. Orang yang mengerjakan solat di luar waktunya bererti tidak sah dan tidak ada nilai di sisi Allah SWT. Oleh kerana itu ketepatan waktu sangat penting.

Orang yang datang lebih awal ke tempat solat akan mendapat keuntungan berada di saf depan. Allah memberikan ganjaran yang lebih besar bagi mereka yang berada di saf yang lebih depan. Apabila seseorang itu berjaya menjaga disiplin dalam solat, maka apabila ia terjun ke dalam dunia kehidupan secara otomatik akan dapat mendisiplinkan diri

Jika solat dapat mendorong manusia untuk berlumba-lumba berada di saf depan, maka jika dilaksanakan dalam kehidupan akan melahirkan manusia yang senantiasa berlumba untuk maju ke depan. Lumrahnya orang yang senantiasa datang lebih awal tentu akan merebut peluang apapun yang ditawarkan. Solat sepatutnya menjadi asas pengurusan.

-AC-


Khadijah Firdaus
Superjo...Supermen...
Sudah baco...Harap komen...

1 comment: