Beratnya Beban Pemimpin Negara Di Akhirat Kelak

16 January 2013


Beratnya Beban Pemimpin Negara Itu Di Akhirat Kelak

Dalam Sifat al-Safwah karya Ibn al-Jauzi yang meriwayatkan bahawa ketika Khalifah Harun al-Rasyid menaiki Bukit Safa, seorang tokoh umat bernama ‘Abd Allah bin ‘Abd al-Aziz al-‘Umari berkata kepadanya:“Lihatlah ke arah Kaabah.”

Harun al-Rasyid menjawab: “Aku sedang lihat.”
Kata beliau lagi: “Berapa jumlah mereka yang kau lihat?”
Jawab Harun: “Siapa yang mampu membilangnya.”
Kata beliau pula: “Berapa jumlah manusia yang seperti mereka?”
Jawab Harun: “Hanya Allah yang mampu menghitungnya.”
Kata al-‘Umari lagi: “Ketahuilah engkau bahawa setiap mereka itu hanya akan ditanya pada hari kiamat tentang diri mereka sahaja, hanya engkau yang akan ditanya tentang diri mereka semua, maka hati-hatilah engkau tentang nasib engkau nanti.”Maka terduduk dan menangislah Harun al-Rasyid mengenangkan masa depannya di akhirat kelak.

Khadijah Firdaus
Superjo...Supermen...
Sudah baco...Harap komen...

No comments:

sila tinggalkan link jika ada,
komen anda tanggungjawab sendiri.